Tag: Religija

Sve je Bog, Jedno, ne postoji ništa osim Boga, Bog je u svemu sve je u Bogu i sve je od Boga

Svi mistici, ljudi koje su smatrani probuđenima, prosvijetljenima tokom čitave povijesti pa i danas, govorili su i govore isto: sve je Bog, Jedno i ne postoji ništa osim Boga, Bog je u svemu, sve je u Bogu i sve je od Boga.

67457058_2424680897597432_487880698250657792_nOve tvrdnje poslužit će kao polazna točka za ovaj, nekima nadahnut, a nekima u potpunosti zbunjujući članak… Continue reading “Sve je Bog, Jedno, ne postoji ništa osim Boga, Bog je u svemu sve je u Bogu i sve je od Boga”

Pali Anđeli, Anunnaki, Nefili, Stražari – Svjetleći iz drevne Mezopotamije

Najranije zabilježbe Svjetlećih mogu se naći u 5 osnovnih izvora:

Sumerijske ploč iz knjižice u Nippur-u, gdje su prozvani imenom Anunnaki (Anannage)

 Biblijska Knjiga Postanka, Brojeva, te Ponovljeni zakon, gdje im je dano ime Nefili (eng. Nephilim)

 Zapis u Grčoj od strane Babilonskog svećnika Berossus-a

     Knjiga Proroka Henoka, gdje se odnose na njih kao Anđle, Stražre (eng. Watcher) i Nefile (eng. Nephilim)

 Knjiga Jubileja Continue reading “Pali Anđeli, Anunnaki, Nefili, Stražari – Svjetleći iz drevne Mezopotamije”

Rumijev put

sufi

Sufizam je jedan od duhovnih puteva koji naglašava mističnu stranu islamskog učenja. Riječ dolazi od arapske riječi sufi koja označava mistika, a izvedena je od riječi suf, tj. “vuna”, što je vjerojatno vezano uz vunenu odjeću prvih derviša.

Sufizam možemo dovesti u vezu i s riječju saf koja znači “čistoća”. Čistoća podrazumijeva uklanjanje stranih elemenata iz bîti nečega, što u konačnici dovodi do otkrivanja i prepoznavanja čovjekovog stvarnog Ja.

Jedan od najpoznatijih sufijskih redova, mevlevijski, osnovali su 1273. godine sljedbenici Mevlane Dželaludina Rumija nakon njegove smrti. Red je utemeljio Rumijev sin, sultan Veled u Konji u Turskoj, odakle se red postupno proširio cijelim Osmanskim Carstvom. Continue reading “Rumijev put”

Svastika, sveti simbol

28575648_431759557278582_217240661358310760_nSvastika, znači “sreća” i “dobrobit”, sveti simbol u budizmu, hinduizmu i đainizmu. U hinduizmu ima različita značenja: sreća, sunce, brahma ili koncept samsare. Svastika se javlja od brončanog doba do danas, simboličnog nosi snažno alotropijsko i magijsko značenje. Svastiku je budizam proširio/osvijestio Koreju i Japan od strane bon-vere iz Tibeta, kao i cao-dai u Vijetnamu i Falun Gong te također u Kini.

Najraniji simbol svastike pronađen je u Ukrajini u Mezinu, urezan u figurici ptice od slonove kosti, a datira 10.000 godina p.n.e. (označava plodnost). Danas je svastika najrasprostranjenija u Indiji, a pronađena je i u jugoistočni Evropi – Srbiji (Vinča oko 4000 godina p.n.e.) i Bugarskoj (pećini Devetaška). Puno zapisa ima, da je svastika postojala na području Imotske krajine, Hrvatska te je u Hercegovini „uklesana“ na stećke sa namjenom, da čuva četiri religije: Kršćanstvo, Islam, Hinduizam i Judaizam.

Postoji oko 140 varijacija ovog simbola. Predstavlja interakciju života i smrti, svjetla i tame, pa čak laži i istine. Dvije prekrštene linije označavaju suštinu kozmosa, ali i ovozemaljskog sveta, te ćemo često pronaći da svastiku-simbol četiri strane sveta, četiri aspekta prirode (sunce, vjetar, zemlju i vodu), četiri godišnja doba. Budući kombinacija ova dva simbola, krsta i kruga, svastika prima njihovo značenje te se tako upotrebljavala kao amajlija.

Neke kulture razlikuju značenje svastike u zavisnosti od toga na koju stranu su kraci okrenuti. Tako, komponente svastike čiji su kraci usmjereni na desno označavaju svjetlost, vatru, život, Sunce, dok svastika čiji su kraci okrenuti na lijevo smatra se da predstavljaju tamu i smrt.

Simbol doživljava preporod krajem 19. vijeka, nakon arheološkog istraživanja Hajnriha Šliman (nem. Heinrich Schliemann), svastiku je otkrio na mjestu drevne Troje. A povezao ga je sa sličnim oblikom koji je pronađen na grnčariji u Njemačkoj, za koji se spekuliralo da je religijski simbol dalekih predaka.

Međutim, rad Šlimana ubrzo je preuzet od nacionalističkog pokreta, za koje je svastika bila simbol “arijevskog identiteta”. Do trenutka kada su nacisti stekli kontrolu nad Njemačke, svastika postaje simbol propagande, koji se pojavljuje na zastavi, na izbornim plakatima, medaljonima i bedževima za vojsku, …

Usvajanja svastike kao simbola nacističke partije, danas u Europi uglavnom asocira na fašizam, rasizam, drugi svjetski rat i holokaust te ima negativan prizvuk nažalost upravo zbog skorije historije „nenamjerne zloupotrebe simbola“. Danas na prvom mjestu, svastika služi ka pozitivnom značenju za sva vremena!

Pisao Smajo Safić Gupta Vaidya