Tag: Gandhi

Budi promjena koju želis da vidiš

Region Poznata Gandhijeva poruka da mi moramo biti promjena koju želimo vidjeti u svijetu, i danas ima veliki utjecaj kao i kada je prvi puta izgovorena. Većina ljudi ima intuitivni osjećaj da mijenjanjem sebe na neki način utječe i na druge.

To je najočitije u kućanstvu. Recimo da je osoba bila pod stresom neko vrijeme i da je to imalo negativan utjecaj na druge u kućanstvu. Promjena sebe, gdje je osoba značajno smanjila stres, ima gotovo neposredan pozitivan utjecaj na one oko sebe, često na podizanje opće atmosfere u kućanstvu. No mijenjanje sebe ima također puno šire učinke. Continue reading “Budi promjena koju želis da vidiš”