Category: Simbolizam

Om-vibracija harmonije

s-l300

Om drevna sanskrtska riječ, prvi put su je čuli (osjetili, spoznali) Rishiji dok su meditirali. Om mantra ili vibracija harmonizuje-usklađuje tijelo/um/duh sa U…niverzumom. Pjevanjem-mantanjem Om, postajemo dio univerzalnog kretanja, preko našeg daha, naše svesti i naše fizičke energije i počinjemo da osjećamo veću povezanost koja nas u isto vreme uzdiže/ispiriše i umiruje.

Om se pojavila i u čuvenoj Aištajnovoj jednačibi E=mc2, sva materija nije ništa drugo nego talasi energije. Zvuk Om, kada se pjeva, vibrira na frekvenciji od 432 Hz, što je ista frekvencija vibracije nađena širom svega u prirodi, posebno zvuka talasa na obali iz školjke. Continue reading “Om-vibracija harmonije”

Simbolizam životinja u alkemijskoj tradiciji

71
U tradicionalnom smislu alkemija je duhovna disciplina. Svojim naročitim, za neupućene uglavnom zbunjujućim postupcima, pokušava i u mnogočemu uspijeva istražiti nutarnje zakonitosti ljudske prirode. Shvaćajući čovjeka kao kompleksno biće prirode koje se sastoji od više aspekata (tvarnih i onih suptilnijih), alkemija ih nastoji međusobno povezati i uskladiti. Iako se alkemičar bavi prirodom tvari, on time ne smatra da je dosegnuo sve granice spoznaje. Naprotiv, on smatra da je suptilniji dio čovjeka, njegova duša, zapravo područje koje treba biti središtem njegovih filozofskih preokupacija. Continue reading “Simbolizam životinja u alkemijskoj tradiciji”