PUTOVANJE KROZ ARKTURIJSKI KORIDOR

Voljeni, mnogi članovi zemaljskog tima su došli iz različitih svjetova (zvijezda/planeta) da preuzmu zemaljsko vozilo kako b…i sudjelovali u velikom kozmičkom trenutku planetarnog uzašašća. Naš koridor omogućava dolazeću zraku pomoću koje se svaki član može ponovo povezati sa svojim multidimenzionalnim SEBSTVOM. Arkturijanski Koridor služi kao ulaz, otpremna stanica, ili kontrolni toranj, poput onih na aerodromima. Mi smo središte, usputna stanica za sve među-dimenzionalne istraživače. Svi među-dimenzionalni putnici putuju kroz naš vrtlog/koridor. Oni ili ostaju ovdje ili idu dalje na druga zvjezdana odredišta.

Mi, Arkturijanci vas želimo podsjetiti da je čišćenje vaših svjesnih i nesvjesnih vjerovanja u ograničenja i odvojenost to što vam omogućuje da uđete u Koridor i putovanje izvan treće dimenzije, kroz četvrtu i petu dimenziju u šestu i sedmu. Svaki put kad uđete u Koridor, bilo svjesno bilo nesvjesno, nudi vam se veća spoznaja, razumijevanje i integracija vaše istine, multidimenzionalnog SEBSTVA. Mi, vaša Arkturijanska obitelj, rado prihvaćamo vaš povratak KUĆI u više svjetove, iako ih u stvarnosti nikad niste napustili, budući da je vaše zemaljsko vozilo samo mali dio vašeg multidimenzionalnog Bića.

Nakon otvaranja Koridora 2002, više frekvencije svjetla obasjavaju vašu planetu. Ovo više svjetlo je rasvijetlilo, i nastavit će rasvjetljavati skrivenu tamu u središtu vaše trodimenzionalne realnosti. Kad ne-polarizirano, svijetlo više frekvencije pete i viših dimenzija putuje kroz naš Koridor, ono pojačava «međuprostor» putovanja kroz naš Koridor i pojačava prostor između najsvjetlijeg svijetla i najtamnije tame. Jednom kad je to rasvijetljeno, staza između svijetla i tame je otkrivena i veza između dvije krajnosti je uspostavljena. Drugim riječima, svijetlo viših dimenzija će osvjetljavajući polaritete vaše treće dimenzije objelodaniti da između njih NEMA odvojenosti. Ovo otkrivenje će izazvati kratki spoj matrixa treće dimenzije.

Ako vjerujete da živite samo u mraku, vi ste u iluziji da ste ograničeni u vašoj sposobnosti da širite svijetlo. S druge strane ako vjerujete da živite u svijetlu, vi ste ograničeni u vašoj sposobnosti da uzemljite svijetlo da biste rasvijetlili i iscijelili svoju unutrašnju tamu. Naša prepreka višim dimenzijama, nepolarizirano svijetlo će služiti da otkrije iluziju polarnosti i odvojenosti. Bez odvojenosti postoji SAMO Jedinstvo.

Svako polarizirano razmišljanje, kao što je dobro nasuprot lošem, pravo nasuprot krivom, bogato nasuprot siromašnom, nestaje kad je ovaj put ostvaren. Dobar će shvatiti da je on i loš, onaj tko je u pravu će shvatiti da je on i u krivu, a bogat će shvatiti da je on i siromašan poput ostalih. Okončanjem polarizacije koncept odvojenosti se gasi. Sve suprotnosti, svi rubovi spektra iskustva će biti sjedinjeni tako da možete shvatiti da ste vi obje suprotnosti kao i cijeli spektar.

Uživajte u spoznaji da su vaša stara uvjerenja ograničena, jer ako ste imali iskustvo da ste siromašni, u krivu ili loši, lako možete izabrati iskustvo da ste bogati, u pravu ili dobri. Međutim morate vjerovati da imate moć spoznati svoje ograničavajuće uvjerenje, ili ga nećete imati. Vaše misli, bilo svjesne, bilo nesvjesne kreiraju vaša uvjerenja, a vaša uvjerenja kreiraju vašu realnost.

Sa okončanjem iluzije odvojenosti, vaši osjećaji odvojenosti od vaše istine, više dimenzionalnog Svjetlosnog tijela će također nestati, i vi ćete shvatiti da je vaše Svjetlosno tijelo produžetak vašeg fizičkog tijela, poput prstiju koji su produžetak vaše ruke. Koncepti odvojenosti i ograničenja su samo trikovi, iluzije, koje ste vi stvorili kako biste mogli igrati «3D igru Odvojenosti i Iluzije».

Budući da ste se osjećali odvojeni od vašeg višeg SEBSTVA, osjećali ste se i odvojeni od mnoštva drugih trodimenzionalnih, alternativnih paralelnih realnosti koje su rapršene u prostor/vremenu vaše planete. Izgleda kao da je svaka od ovih realnosti sama i odvojena od drugih. Međutim, svako prosvjetljenje dovodi do toga da svaki život doprinosi pročišćenju Duše.

Ove mnogobrojne realnosti su poput velikog klupka zamršene pređe, a vaša Duša je nit koja sačinjava klupko. Svaki namotaj pređe sadrži suštinsku istinu Duše koja je umotana u iluziju treće dimenzije. Svaka petlja je oznaka na ploči 3D igre.

U početku ima puno petlji i vi se borite da dođete do pređe za duhovnu kreativnost, ali je previše zamršeno i zauzlano. Međutim sa svakim otpetljanim čvorom, rasvjetljava se druga jedna realnost odvojenosti i ograničenja 3D igre i tok Duše je manje sputan.Nakon toga se više duhovno/kreativne snage može slobodno kretati prema preostalim 3D stvarnostima. Postepeno sve više i više igrača u vašoj igri je oslobođeno od trodimenzionalne iluzije.

Mi šaljemo ovu poruku vašoj Duši, tako da ona može raspršiti naše svijetlo u svaki dio vas na način da ga svako Sebstvo prihvati. Budući da vaša planeta raste sve više i više u četvrtu i petu dimenziju, vi ćete postati svjesni vaših drugih realnosti. Tako možete iskoristiti prednosti poraza i pobjeda svakog od igrača koji živi u vječnom sada. Na ovaj način, mudrost mnogih života se može skupiti u jednoj Jezgri Života, u koju će se sliti sve alternativne paralelne realnosti na kraju igre osobnog i planetarnog uzašašća.

Kako bi stvari izgledale još konfuznije u vašem polariziranom-3D-mozgu, svaka od vaših mnogobrojnih inkarnacija je imala mnoštvo paralelnih realnosti. Paralelna realnost je paralelni život u malo različitoj frekvenciji od vaše inicijalne realnosti, kadgod se radi o trenutku velikih odluka. Na taj način vaša Duša može istražiti vašu odluku i akciju u okviru «igre» svakog trodimenzionalnog života. Da olakšamo ovo trodimenzionalnoj svjesnosti, vi obično birate da budete nesvjesni u vašim paralelnim realnostima. Međutim često ih možete sanjati ili maštati o njima. Zbog toga vas podsjećamo da su vaši snovi mašta često sredstva pomoću kojih komunicirate sa multidimenzionalnim Sebstvom/Dušom.

Vaše putovanje kroz naš Koridor će vam pomoći u vašem procesu shvaćanja iluzije polarnosti. Bitno je da shvatite vašu vezanost na polarnosti jer polarnosti stvaraju realnost iluzije odvojenosti i ograničenja. Kao prvo, kad ulazite u četvrtu dimenziju, vaša skrivena unutrašnja tama će biti donesena na svijetlo svjesnosti. Kad ulazite u petu dimenziju, otkrit ćete ravnotežu svijetla i tame. Zatim u šestoj dimenziji, sjedinit ćete svjetlo i tamu prepravljanjem vašeg tro/četvero dimenzionalnog holograma. U sedmoj dimenziji srest ćete svoju Naddušu i članove vaše velike obitelji duše. Putovanjem kroz naš Koridor, obnovit ćete svjesnost o vašoj multidimenzionalnoj prirodi na putu do sedme dimenzije.

Sa spoznajom i prihvaćanjem veličine vašeg istinskog Bića, vaša trodimenzionalna iluzija, i strahovi koji tu iluziju stvaraju, će biti sagledana sa multidimenzionalne perspektive. Sa ovog stanovišta, polariteti koji su nekad uzrokovali odvojenost od SEBSTVA i ograničenja u vašem životu, postaju vidovi realnosti koji se mogu lako sagledati. Jednom kad su granice emocije/svjesnosti prepoznate, vi možete otkriti središte, gdje je milosrđe rođeno i gdje počiva istinska sloboda.

Da li ste sada spremni da uđete u Arkturijanski Koridor? Zapamtite voljeni, svako putovanje započinje sa jednim korakom, i nastavlja se sa jednim-po-jednim.

Mi smo Arkturijanci.

KORAK PRVI

Ulazak u Arkturijanski Koridor.

U VRTLOGU

Budući da ste integrirali svoje multidimenzionalno SEBSTVO u svoje zemaljsko vozilo, što je značajno proširilo vašu svjesnost, sada ste sposobni proširiti svoju realnost izvan granica svog svakodnevnog života.. Nadalje osjećate se u sebi dovoljno sigurni da možete izliječiti i osloboditi povrijeđenu djecu, tinejđere, i mlade unutar svoje svjesne i nesvjesne psihe. Ustvari vaša sebstva unutar vas su se postavila

ispred vrtloga našeg Koridora. Pogledajte ih sada. Oni su spremni da uđu u vrtlog; oni su spremni da idu KUĆI, natrag k SEBI. Pogledajte vrtlog našeg Koridora ispred sebe. U početku, on je daleko. Zatim, postepeno, on dolazi sve bliže i bliže, dok konačno, vrtlog nije točno ispred vas i u liniji vaših bivših sebstva koja su spremna da se oslobode u u njegovoj transmutirajućoj moći.

Vrtlog sada raste. Što je nekad bila mala vrtložna sila, sada se širi. Postaje veća i jača. Boje postaju sjajnije i mijenjaju nijanse.

Duboka crvena se mijenja u magenta…

Narančasta i žuta prelaze u sjajnu mandarinu… Zelena se pretvara u tamno tirkiznu koja se zatim kovitla u akvamarin protkan sa srebrnom.

Ovaj akvamarin se pretvara u tamnoplavu, zatim u ljubičastu koja treperi i vrti se brže i brže…. Zatim centar vrtloga izgori u bujici bijelog svijetla, koje se odmah ispunjava primjesama zlatnih i srebrnih zraka.

Istovremeno čujete da se zvukovi vrtloga pojačavaju i mijenjaju. Ono što je prije izgledalo kao zvuk pčele, poprima oscilaciju, koja se spaja sa dubokim zujanjem… Ovo zujanje prelazi u ton, a ton postaje spektar harmonija… Ove harmonije rastu oktavu po oktavu sve više i više, kao što centar vrtloga izgara u zlatu i srebru, tako zvuči i krešendo Muzike Sfera….

Muzika te poziva u vrtlog svijetla i zvuka… Oni su sada spremni da odu, oni dijelovi vas, koji nikada više neće trebati postojati, koje vi SEBI više nikada nećete DOZVOLITI! Stanite na ivicu vrtloga da biste ih zagrlili i poljubili za oproštaj. Vaši najmlađi su na čelu, a ostali slijede prema starosti, osim onih koji nose najmlađe koji ne mogu hodati.

Vi želite držati svakoga i oprostiti se s njim, ali snaga vrtloga ih vuče sve brže i brže dok ne postanu nejasna slika. Sve što možete učiniti je promatrati, kako sve više i više osoba koje ste poznavali nestaje u vrtlogu promjene. Gledate vašu djecu, vaše tinejđere, mlade ljude, kako nestaju tako brzo da ih jedva možete raspoznati.

Osjećate kao da ste u tornadu. Tražite okolo da se za nešto uhvatite, ali nema ničega – ničega osim želje da ostanete na Zemlji i ispunite svoj zadatak. Da, Zemlja je prouzročila toliki strah ali i toliku radost. Često ste željeli pobjeći od svojih odgovornosti, i nestati u divljini vaših vlastitih iluzija.

Samo želja da ostanete, da ispunite svoj viši zadatak, će vas zaštititi da vas ne uvuče vrtlog pred vama. «Još nije vrijeme!» šapće glas iz središta vašeg uma. Vi ste dobrovoljci koji su tu za vrijeme velikog putovanja. Oslobodite sada sve dijelove vaše prošlosti koji nisu u stanju sudjelovati u ispunjenju tog zadatka.

Osjetite kako su oslobođeni unutar vaše svjesnosti. Oslobodite ih jer se bune zbog osude na unutrašnji zatvor straha i boli.

Dozvolite im da izađu na površinu kako bi mogli biti slobodni, slobodni od stege i ograničenja, slobodni od tame i straha, slobodni od vremena i ograničenja koja je ono donijelo.

Postoji konačna snaga sisaljke, koja je toliko jaka da odriješuje čak i vaše žilavo držanje za uvjerenja. Vrtlog vas vuče sve bliže i bliže. Ispred sebe vidite uragan, u čijem je centru potpuna tišina, potpuni mir. Ova tišina vas poziva da uđete. Da li se usuđujete? Da li se usuđujete ući i ispuniti svoje obećanje, svoj zadatak? Iskušenje prijeti da iskorijeni privrženost koja vas je uzemljila.

Središte je duboka tišina, konačni mir. Kovitlac boja i zvukova koji proizlazi iz njega vas okružuje. Da li se sada usuđujete ići? Možete li se samo predati beskonačnom miru i ljubavi koju osjećate u vrtlogu i sjediniti druge dijelove sebe, koji ne bi mogli više čekati? Napokon, vi ste samo jedna osoba.

Malo po malo, vi osjećate kako ulazite u vrtlog. Ono što je nekad bilo snažno sada je nježno poput večernjeg povjetarca. Ono što je nekad bilo prigušeno, sada je tiho poput prve zrake zore. Unutar vrtloga našeg koridora bit će mir, ljubav, pravda i sloboda. Podižete stopalo da napravite prvi korak u središte vrtloga, ali dok to činite, osjećate još jedan trzaj. To je trzaj vašeg obećanja, vašeg zadatka.

«Ne!» plačete tišini koja čeka. «Ja neću odustati. Ja neću otići dok nisam ispunio/la sve što sam obećao/la da učinim i sve što sam obećao/la da BUDEM.»

Odjednom, orkan buke i bujica snage zamjenjuje trenutak tišine i mirnoće. Morate upotrijebiti svu svoju volju da se oduprete povratku – povratku vašoj želji da ispunite što ste obećali učiniti – da dovršite osobu kakvom ste obećali biti. Vi znate da vrtlogu morate okrenuti leđa, ili se nikada nećete moći oduprijeti njegovom zovu. U jednom svečanom trenutku posvećenosti, posvećenosti Božanskom planu, vi se okrećete prema izazovu kojem ste zaprijetili napuštanjem. Pored sebe osjećate trenutni oproštaj sa vrtlogom.

U blijesku zlatnog svijetla – otišao je. Vi ste sami.

Ali čekajte, ispred vas se stvara vizija. Postepeno, vi shvaćate da je vizija jedna od zraka, zraka svijetla koje silazi iz beskonačnog nepoznatog. Vidite čudesna bića ispunjena svijetlom, ljubavlju i mirom koja plove niz zrake. Tko su ta čudesna bića, čudite se?

«Mi smo vi» odgovaraju jednoglasno. «Sada kada ste odriješili dijelove sebe koji su patili u trećoj dimenziji, mi ćemo vas ispuniti dijelovima vas koji su voljeli u višim planovima. Mi smo vi, vidite. Mi smo dijelovi vaše Duše koji su čekali ovaj trenutak da otpustite svoju bol i prihvatite svoju slavu – našu slavu.» Jedan po jedan, bića svijetla, spuštaju se po zlatnoj zraci i ulaze u vaše srce tako da ih Sada osjećate u sebi. Mir, Slavu, Harmoniju i, DA, Ljubav sada osjećate u sebi. Povjerenje i hrabrost, tako snažno, tako ispunjeno mirom.

ULAZAK U ARKTURIJANSKI KORIDOR…..

POZIV ARKTURIJANCIMA

Dragi Arkturijanci,

Unutar sam vašeg kridora već neko vrijeme promatrajući ekstremne polarnosti svjetskih događanja. Zapravo polarnosti su očitije prije pomaka koji sada proživljavamo. Nastojao sam se izdići iznad straha i živjeti u ljubavi i suosjećanju. Bilo je teško. Mogao sam osjetiti strah kolektivne svjesnosti, ali znam da želim pridonijeti samo ljubavlju i suosjećanjem.

Dok sam bio u vašem Koridoru, odbacio sam strah i tamu mojih mnogih života kako bih se izdignuo iznad polarnosti. Odvojio sam se također i od osuda i iluzija fizičkog svijeta. Ovaj zadatak nije bio jednostavan. Zahvaljujem vam što ste bili moje uporište na nebu za koje sam se čvrsto držao. Sada molim za riječi mudrosti koje bih mogao podijeliti sa mnogim ustrašenim stanovnicima Zemlje.

Predragi,

Osjetili smo tvoju energiju i prihvatili tvoje napore da pomogneš. Ovu su teška vremena za sve uzemljene. Zbog toga, želimo svima koji su utjelovljeni da ste dobrovoljno prihvatili da budete sada ovdje i mi vam zato zahvaljujemo. Vi ste o ovome bili obaviješteni, znajući da ova promjena neće uvijek biti lagana.

Mi vam možemo pomoći, a to i činimo, i zapamtite da ništa od ovoga NIJE stvarno! Vi sada proživljavate konačnu bitku između svijetla i tame, ljubavi i straha, tako da zauvijek izaberete mir i znanje. Mi duboko suosjećamo sa svima utjelovljenima, divimo se vašoj hrabrosti da dobrovoljno prisustvujete ovom svečanom trenutku preobrazbe u istinsko SEBSTVO.

Odvajanje od trodimenzionalne drame, i istovremeno suosjećanje i bezuvjetna ljubav za sve i svakoga, je inicijacija najvišeg ranga. Mi pohvaljujemo sve vas koji nastojite prihvatiti ovu promjenu jer ste pravi pioniri koji se probijaju kroz divljinu straha i konfuzije.

Mi želimo reći osobno svakom od vas, mi, Arkturijanci, smo u vama sada i zauvijek. Mi vam šaljemo najvišu frekvenciju ljubavi i suosjećanja, tako da ju možete uzemljiti u vašu svjesnost, vaše tijelo i svakodnevni život. Mi želimo da prihvatite ovaj dar, ne zato jer se bojite, nego zato što zaslužujete to. Vi zaslužujete sreću, ljubav, ljepotu i neograničenu avanturu Nove Zemlje.

Zastanite sada na trenutak, sjetite se svog života i vremena kad ste se uspješno suočili sa strahom koji obuzima vašu zemlju i većinu planete Gaja. Da li sada osjećate kako su su se osjećale mnogobrojne životinje kad su gledale kako se njihov okoliš uništava zbog ljudske sebičnosti? Da li sada osjećate kako su se osjećale veličanstvene šume i doline koje su pretvorena u grubu pustopoljinu? Da li sada osjećate mnogobrojna stvorenja u oceanima koja su na rubu istrebljenja?

Da, predragi, vi osjećate planetarnu svjesnost, zato jer je vaša empatija porasla i nije više ograničena samo na ljudski rod. Od sad su vaša emocionalna tijela prepuna poruka, ne samo od ljudi nego i od životne sile Gaje, koja ovaj trenutak inicijacije dijeli s vama. Ako shvatite veličinu ovog vremena buđenja možete svoje emocije staviti u perspektivu. Ovime mislimo na planetarnu perspektivu.

Osjećajte sada sebe kao SVE u vašoj realnosti. Osjetite sve što ste ikad voljeli i željeli doživjeti. Pogledajte budućnost koju stvarate sa velikom ljubavlju i suosjećanjem, i znajte da staro mora umrijeti a novo se treba roditi. Unutrašnji rad mnogih starih mehanizama koji se zasnivao na pohlepi i željom za moći nad drugima, se razotkriva za sve vidljivo. Na taj način će se pojaviti nova realnost zasnovana na ljubavi, miru, brizi i jedinstvu. U vašim srcima i umovima vi čujete lepet krila ptice Feniks, koja izaziva strah da sve mora biti uništeno prije ponovnog rođenja.

Mi vam sada kažemo, dragi utjelovljeni, smrt prije rođenja je stara paradigma! Nova paradigma je da nema smrti, postoji samo pretvorba. Vi i vaša cjelokupna realnost se pretvarate u kopiju na višoj dimenziji. Ono što je dobrovoljno ostvareno ne mora umrijeti. Vaša želja da odete od toga što vas plaši, i vaša posvećenost da se povežete samo s onim što vas ispunjava slavom i duhom bezuvjetne ljubavi i bezgranične zahvalnosti, povući će vas kroz uzak prolaz ogromne promjene osobne i planetarne preobrazbe!

Mi vas stalno držimo u svojoj svjesnosti i pozivamo vas da i vi nas držite u svojoj. Usmjerite svoju pažnju na ljubav, nadu i čudo novog života. Pogledajte ugradnju u vašem trećem oku, poput ekrana na vašem računalu, realnost koju želite stvoriti zauvijek. Ova vizija će učvrstiti vašu nakanu da se usmjerite na to što volite i da sebi dozvolite da ne ostvarite ništa manje od toga. Realnost koju ste izabrali percipirati je realnost koju ste izabrali živjeti!

Ne gledajte mnogo problema, osim da na svaki način pomognete i date svoj doprinos. Ako pomažete drugima u krizi, bilo da su to ljudska bića, životinje, biljke ili minerali, učinite to sa velikom ljubavlju i suosjećanjem koje mi vidimo u vašim srcima. Vi ste kreatori novog svijeta. Vi ste se inkarnirali na Gaji s vremena na vrijeme da biste vježbali ovaj doprinos. SADA je trenutak za koji ste bili pripremani. Mi smo ovdje da vam kažemo: SPREMNI STE! Mi smo neprestano s vama i pozdravljamo vas jedinstvenom Mantrom: U svakom trenutku svog života ja sam kreator suosjećanja i bezuvjetne ljubavi.

Molimo pozovite nas, Arkturijanci.

Pisao

Драган Пеловић

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s