Izaberi mandalu koja te doziva

Mandala je sanskritska riječ koja znači „sveti krug“ i predstavlja univerzum, jedinstvo, harmoniju i cjelinu. Predstavlja beskončanost i savršeni život, koristi se vijekovima kod Budista, Hinduista, američkih Indijanaca i mnogih drugih koji su prepoznali žnačaj .

Zahvaljujući Carl Jung-u, mandala je našla svoje prisustvo u zapadnom svijetu. Jung je smatrao da je mandala korisna za razumevanje ljudske psihe. On je vjerovao da ono što uočimo u mandalama da nam to može pomoći da prodremo u našu intuiciju i kod osvetljavanja zakopanih emocija iz prošlosti.

Mandale se često koriste tokom meditacije, pomažu u vizualizaciji, da smirimo misli i zaustavimo misli koje se ponavljaju, tako da možemo da dostignemo viši nivo svjesnosti. Kada ovo radimo, omogućavamo našoj prirodi i shvatanju da dođu do izražaja. Mandale mogu pomoći kod jasnijeg i izraženijeg razumjevanje nas samih na unutrašnjem duševnom nivou.

Mandale mogu da ožive svjesnost ka sopstvenom identitetu, ličnim ciljevima, emocijama, osjećajima, karkteru, intuiciji, vrijednostima, namjerama i motivaciji. Takođe, mogu pomoći u razumevanju prošlosti i sadašnjosti i dati mali prikaz šta nas čeka u budućnosti. Upotreba mandale tokom meditacije je korisna, ako je pažnja negde daleko sm ještena. Svi mi imamo neke aspekte života, koje bismo žel jeli da sredimo više od drugih, ipak, jedan problem uv ijek izaziva više pažnje od drugih. Ukoliko nam misli miruju nekoliko trenutaka, možemo prim jetiti da nam se um stalno vraća na istu situaciju, obično onu koja zaht jeva najviše emocionalne i mentalne pažnje.

Dok razmišljamo na šta želimo da stavimo fokus, možemo izabrati grupu mandala i pogled će se spustiti na onu pravu u tom trenutku. To može biti zbog boja, oblika ili mustre. Pravi razlog nije bitan, bitno je da su se naše oči fokusirale intuitivno i da se rezonuje trenutak.

Svrha fokusiranja na mandalu je što nam može pomoći da otkrijemo naše skrivene dijelove i da prepoznamo način kako da savladamo poteškoću sa kojom se trenutno borimo. Težimo da zavirimo u centar problema da bismo otkrili neizlječene i nerješene želje.

Mandale u daljem tekstu se koriste za prisutnost tokom meditacije. Posmatrajate slike 9 mandala, koje se nalaze ispod 1-2 minuta I trepnite na 5 sekundi. Zatim, uzmite bilo koju koja vas magnetiše za fokus u meditaciji.

Kada izaberemo mandalu, možemo da meditiramo najmanje 5 minuta ili duže u zavisnosti koliko imamo vremena i koliko nam je pažnja. Kada bolje shvatimo meditaciju, otkrićemo da je beskorisno ne koristiti energiju mandale. Os jećaćemo se prirodnije I dobijaćemo smernice za dalju razum jevanje. Dobijaćemo veliku količinu korisnih i inspirišućih informacija za duhovni razvoj i samorealizaciju.

Meditacija je jednostavna praksa. Dok udišete i izdišete duboko, fokusirajte se na mandalu, opustite misli tako da boje i oblici postanu vidljiviji i izraženiji.Svaki put kad budemo meditirali možemo iznova i iznova koristiti istu mandalu koja nam može pružiti nove informacije i drugačiju perspektivu na iste stvari ili se može um otvoriti za nešto potpuno novo. Možemo koristiti mandalu za bilo koje raspoloženje i stanje uma u kojem se nalazimo i svaka meditacija nam može dati novi odgovor i novo značenje.51233354_395172321286377_90640912505372672_nhttps://sarvananddaughter.art/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s